Update tussenstap dijkversterkingsprojecten

19 maart 2019 De tussenstap voor de dijkversterkingsprojecten waarover de projectteams u de afgelopen periode hebben geïnformeerd loopt binnenkort ten einde. Eind maart verwacht het bestuur van Waterschap Rivierenland de eerste besluiten te kunnen nemen over mogelijke maatregelen die in de realisatiefase tot kostenbesparingen zullen leiden. Met die besluiten kunnen de projectteams vervolgens aan de slag.

Deze tussenstap van drie maanden is ingelast, omdat bij het vaststellen van de voorkeursalternatieven van de eerste HWBP-projecten eind 2018, duidelijk is geworden dat de kostenramingen hoger waren dan de ramingen die in 2014 zijn opgesteld.

In deze periode hebben we belangrijke stappen gezet om antwoorden te vinden op twee belangrijke vragen:

1.       Wat zijn de mogelijkheden om de uiteindelijke kosten van de dijkversterkingsprojecten te verlagen?

2.       Welke maatregelen kunnen zorgen voor een passend financieel plaatje voor de geplande dijkversterkingsprojecten in de komende jaren?

Uit de analyse bleek dat de eerste dijkversterkingsprojecten straks in de realisatiefase per jaar meer omzet zullen gaan maken dan de ruimte die de HWBP-regeling daarvoor biedt. Op basis van de huidige ramingen uitgezet in de tijd zien we dat deze ontwikkeling zich vooral voordoet in de piekjaren 2022-2024.

Daarmee is de behoefte aan kostenverlaging in het algemeen - een van de doelen van de landelijke programma-aanpak - en financiering van het tekort dat in de piekjaren kan gaan optreden, concreet geworden en zijn we bezig met het zoeken van passende oplossingen.

Van uitstel is geen sprake op dit moment. Wel is aan de orde dat we de tijd hebben genomen om in hoog tempo goed in beeld brengen wat er voor mogelijkheden zijn om de kosten van alle HWBP-projecten omlaag te brengen. Overigens is het proces van trechteren van keuzes op hoofdlijnen naar een steeds nauwkeuriger uitvoeringsontwerp een normaal onderdeel van de fase van Planuitwerking.