Projectplannen dijkverbetering Schoonhovenseveer-Langerak ter inzage

13 oktober 2014 Projectplannen dijkverbetering Schoonhovenseveer-Langerak ter inzage
Een stuk dijk tussen Schoonhovenseveer-Langrak

Het gaat om:

  • Het ontwerp-projectplan Dijkverbetering Schoonhovenseveer - Langerak en bijbehorend MER-beoordelingsbesluit;
  • Het ontwerp-projectplan Aanvullen van de erosiegeul Schoonhovenseveer –Langerak en bijbehorend MER-beoordelingsbesluit;
  • De ontwerp-ontheffing op grond van de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland (afgekort: PMV) plaatsen waterontspanners dijktraject Schoonhovenseveer - Langerak.

De dijkverbetering

Delen van de dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom gaat Waterschap Rivierenland de zwakke gedeeltes van de dijk verbeteren. Aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel heeft het contract gekregen en gaat samen met Heijmans en ingenieursbureau Movares het project realiseren. Op een groot deel van het traject worden waterontspanningsbronnen toegepast om de stabiliteit van de dijk te verbeteren. Andere maatregelen zijn het verhogen van de Veersedijk en het aanvullen van een diepe erosiegeul in de rivier ter hoogte van Waal Oost. Meer informatie over het project, de bekendmaking en de zienswijzen vindt u op de websiteDijkverbetering van Waterschap Rivierenland.

Lees meer over

dijk