HippoWaterschappen site - homepage

Wolferen - Sprok

DJI_0039.jpg

Delen van de dijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 12,8 kilometer binnen het dijkversterkingsproject.

Gorinchem-Waardenburg

170710_logo Graaf Reinald Alliantie.jpg

Voor dit project is gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie, waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.

Waalbandijk Neder-Betuwe

Waalbandijk Neder-Betuwe homepage.jpg

Werken aan dijken houdt nooit op in ons land. Ook in de gemeente Neder-Betuwe, van de Prins Bernardsluis bij het Amsterdam-Rijnkanaal (ten oosten van Tiel) tot aan Wolferen (ten zuiden van Andelst) zijn we aan het werk.

Streefkerk-Fort Everdingen

Ameide-Streefkerk.jpg

Om veilige dijken te garanderen houden we rekening met o.a. de klimaatverandering, hoeveel mensen achter de dijken wonen en de de economische waarde in dat gebied. Volgens deze nieuwe normen voldoen delen van de dijk tussen Streefkerk - Ameide (Sluis) - Fort Everdingen niet meer. Daarom onderzoeken we hoe sterk de dijk nu is en kunnen we bepalen welke dijkvakken voor versterking in aanmerking komen.

Tiel-Waardenburg

Foto landschap 2 August Swietkoviak.jpg

De Stuurgroep Varik-Heesselt kiest voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. De minister van I en W heeft dit advies overgenomen in haar besluit.

Gameren

IMG_20151208_100404822_HDR.jpg

De oplossing met een grofzandbarrière wordt verder uitgewerkt met een haalbaarheidsonderzoek door Deltares.