HippoWaterschappen site - homepage

Wolferen - Sprok

DJI_0039.jpg

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap van de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), die nodig is voor de dijkversterking Wolferen – Sprok. De notitie ligt ter inzage van 22 februari t/m 21 maart 2018.

Gorinchem-Waardenburg

170710_logo Graaf Reinald Alliantie.jpg

Voor dit project is gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie, waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.

Waalbandijk Neder-Betuwe

Waalbandijk Neder-Betuwe homepage.jpg

Werken aan dijken houdt nooit op in ons land. Ook in de gemeente Neder-Betuwe, van de Prins Bernardsluis bij het Amsterdam-Rijnkanaal (ten oosten van Tiel) tot aan Wolferen (ten zuiden van Andelst) zijn we aan het werk.

Streefkerk-Fort Everdingen

Ameide-Streefkerk.jpg

Om veilige dijken te garanderen houden we rekening met o.a. de klimaatverandering, hoeveel mensen achter de dijken wonen en de de economische waarde in dat gebied. Volgens deze nieuwe normen voldoen delen van de dijk tussen Streefkerk - Ameide (Sluis) - Fort Everdingen niet meer. Daarom onderzoeken we hoe sterk de dijk nu is en kunnen we bepalen welke dijkvakken voor versterking in aanmerking komen.

Tiel-Waardenburg

Logo Varik-Heesselt 191016 (2).jpg

Op dit moment wordt een verkenning uitgevoerd naar dijkversterking en rivierverruiming in het gebied tussen Tiel en Waardenburg langs de Waal om te kunnen bepalen welke maatregelen in het gebied genomen gaan worden ten behoeve van de waterveiligheid.

Gameren

IMG_20151208_100404822_HDR.jpg

Het voorkeursalternatief is vastgesteld. Het toepassen van het Verticaal Zanddicht Geotextiel / Grofzand Barrière (VZG/GZB) scoort het beste voor de dijkversterking bij Gameren. Nu kunnen er vervolgplannen gemaakt worden.