Planning

Het dijkversterkingsproject wordt opgesplitst in 3 fasen.
De dijk in de herfst
De dijk in de winter
De dijk in het voorjaar

Tijdens de 'verkenningsfase' wordt per deel van de dijk uitgezocht welke maatregelen genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving.Deze fase is in oktober 2018 afgerond.

Vervolgens worden de plannen uitgewerkt. Dit is de 'planvormingsfase'. 

Als daadwerkelijk de 'schop in de grond' gaat, begint de 'realisatiefase'.

Planning