Nieuwsbrieven

In de nieuwsbrieven leest u meer over de stand van zaken van het project.

Nieuwsbrief #5 (februari 2019) gaat onder andere over grondverwerving en aanvullende onderzoeken.

Nieuwsbrief #4 (oktober 2018) Dijkversterking Tiel-Waardenburg gaat over de voorkeursvariant, die aangeeft welke richting de dijkversterking op gaat.

De laatste gezamenlijke nieuwsbrief (juli 2018) heeft informatie over de laatste ontwikkelingen over rivierverruiming en dijkversterking.

Deze gezamenlijke nieuwsbrief (maart 2018) gaat over de voorkeur van de stuurgroep: dijkversterking zonder hoogwatergeul.

De derde gezamenlijke nieuwsbrief  (september 2017) vertelt u de stand van zaken voor de dijkversterking, de rivierverruiming en de gebiedsvisie.

NB: Er staan verkeerde data bij de campertour (pagina 4). Het moet zijn: woensdag 20 september, donderdag 21 september, vrijdag 22 september en zaterdag 23 september.

Deze gezamenlijke nieuwsbrief (april 2017, 1,34 MB) gaat over het zoeken naar oplossingen voor de rivierverruiming en dijkversterking en over bijeenkomsten die georganiseerd worden.

Dit is de eerste nieuwsbrief (december 2016, 2,24 MB) die gezamenlijk wordt uitgegeven door Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland en gaat over Rivierverruiming Varik-Heesselt en Dijkversterking Tiel-Waardenburg.

Nieuwsbrief #3 (september 2016) Dijkversterking Tiel-Waardenburg zal voorlopig de laatste nieuwsbrief zijn van alléén Waterschap Rivierenland. De komende twee jaar ontvangt u de nieuwsbrieven vanuit ‘Rivierverruiming Varik-Heesselt en Dijkversterking Tiel-Waardenburg’. Meer informatie hierover en andere ontwikkelingen vindt u in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief #2 (november 2015) gaat over de campertour die in september is gehouden in de dijkdorpen. En over de onderzoeken die nu al plaatsvinden. Ook komen er twee informatieavonden aan in november.

In deze eerste nieuwsbrief (maart 2015) leest u meer over de informatieavonden die eraan komen en doen we een oproep aan de bewoners en belangstellenden op en langs de dijk.