Ideeën ophalen

Waterschap haalt tientallen ideeën op

Inwoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben tientallen ideeën geopperd die in hun ogen tegelijk met de voorgenomen dijkverbetering in het gebied uitgevoerd kunnen worden. In 846 interviews hebben mensen hun mening gegeven over de plannen. Lees hier het hele rapport.

Vooral het gebrek aan fiets- en wandelmogelijkheden in de uiterwaarden werd vaak genoemd. Bij verkeer was dat de drukte op de dijk. Een fiets- en voetpad onder aan de dijk (aan de rivierkant) wordt door de meeste mensen gezien als een oplossing.

Ook zijn genoemd: uitkijkplatforms en -torens, strandjes aan de Waal, paden voor paarden, boothellingen, een jachthaven, nieuwe visstekken, meer trappen langs de dijk naar de uiterwaarden, woningbouw op en langs de dijk, een betere verlichting op de dijk, speelplekken op de dijk en een betere relatie met de rivier.

Er is een duidelijke relatie van de bewoners met het water. Ze wonen dicht bij de rivier, hebben de evacuatie meegemaakt (72 procent) en bijna de helft van de mensen volgt dagelijks de waterstanden. Toch zouden bewoners rivier en dorpen graag beter met elkaar willen verbinden. Die wens leeft in de meeste dorpen.

Waterschap Rivierenland is een sterk merk, blijkt uit de interviews. Mensen hebben vertrouwen in het Waterschap; het is de organisatie die in hun ogen zorgt voor waterveiligheid. 90 procent van de mensen laat zich daar positief over uit. Als het Waterschap zegt dat de dijk aangepakt moet worden, dan is dat zo, voor veel mensen.

 

Film belicht dijkverbeteringsproject

Waterschap Rivierenland heeft bijzondere relatie van bewoners en de dijk tussen Tiel en Waardenburg vast laten leggen in een videofilm. De film is afgelopen in november gepresenteerd tijdens twee informatieavonden in Ophemert en Neerijnen en is vanaf nu voor iedereen beschikbaar.

In de film wordt zichtbaar waarom mensen graag wonen in het gebied aan de dijk en de rivier. Ze genieten er van, maar tegelijkertijd leven er veel ideeën om het gebied aantrekkelijker te maken. Genoemd zijn onder andere: wandel- en fietspaden, zwemmen in de rivier en de geulen, goede informatievoorziening, scheiding van snel- en langzaam verkeer en uitkijkpunten. Verder vertellen ondernemers over activiteiten die nadrukkelijk zijn verbonden met het gebied en ook een goede waterhuishouding vragen; over woningbouw op de dijk en de inspiratie die het landschap veel mensen geeft.

Alle gegevens bij elkaar

De campertour langs de dorpen tussen Tiel en Waardenburg heeft een schat aan gegevens opgeleverd. In dit overzicht zijn alle gegevens verzameld die als basis hebben gediend voor het eindrapport.