Steurgat - Bergsche Maas

Delen van de dijk langs het Steurgat en de Bergsche Maas (tussen Werkendam en Hank) voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom heeft Waterschap Rivierenland een plan gemaakt om de zwakke gedeeltes van de dijk te verbeteren.

We bereiden ons hiermee voor op de toenemende hoeveelheid rivierwater, die we als gevolg van de klimaatverandering kunnen verwachten. Zodoende blijft het rivierengebied goed beschermd tegen overstromingen. Het is de bedoeling om in 2015 klaar te zijn met de dijkverbetering zelf.

De dijkverbetering is één van de meer dan 30 maatregelen uit het programma Ruimte voor de Rivier van de Rijksoverheid.

Via de menu-items in het linkermenu kunt u snel naar de Nieuwsbrieven, Actueel of Foto's.