Schoonhovenseveer - Langerak

Delen van de dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak voldeden niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom heeft Waterschap Rivierenland de zwakke gedeeltes van de dijk verbeterd.
De dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak
Weinig hinder

We zijn hiermee voorbereid op de toenemende hoeveelheid rivierwater, die we als gevolg van de klimaatverandering kunnen verwachten. Zodoende blijft het rivierengebied goed beschermd tegen overstromingen. 

Het is niet de eerste keer dat de dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak werd verbeterd. In de jaren negentig van de vorige eeuw vond al een ingrijpende dijkverbetering plaats. Maar de omstandigheden zijn veranderd. Als gevolg van de klimaatverandering zal het water in de rivieren stijgen. Er worden dus hogere veiligheidseisen gesteld aan de dijken. Bovendien hebben allerlei onderzoeken naar bijvoorbeeld grondwater en rivierbodem nieuwe inzichten opgeleverd. Dit alles heeft tot gevolg dat de Lekdijk opnieuw verbeterd moest worden. De dijkverbetering was dit keer minder ingrijpend dan de vorige. Er is namelijk gekozen voor een nieuwe manier van versterken, die relatief gemakkelijk en zonder veel hinder voor de omwonenden kon worden uitgevoerd.