Munnikenland

Daar waar de Waal en de Afgedamde Maas samenkomen ligt het Munnikenland. Een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. U vindt er de Brakelse Benedenwaarden, de Waarden bij Loevestein, de Gandelwaard, de Boezem van Brakel en Buitenpolder het Munnikenland.

Vanaf voorjaar 2013 wordt er in dit gebied zichtbaar gewerkt aan het verleggen van de dijk bij Buitenpolder het Munnikenland en worden de uiterwaarden verlaagd. Daarna wordt de bestaande Waaldijk grotendeels afgegraven. Dit alles heeft tot doel om de Waal bij hoogwater meer ruimte te geven. Op deze manier kan er meer water worden afgevoerd zonder dat de waterstand te hoog wordt. Zo draagt dit project bij aan de bescherming van het Rivierengebied tegen overstromingen.

Daarnaast wordt ook de ruimtelijke kwaliteit verbeterd: het is de bedoeling om het Munnikenland mooier te maken door de aanwezige natuur en cultuur te versterken en door extra beleefbare natuur te creeeren.

Het project Munnikenland is één van de maatregelen in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees meer (zie ook het linkermenu):

Actueel
Nieuwsbrieven

Of bekijk de virtuele maquette over het project.