Dijkvernageling Vianen (Ringdijk)

Ringdijk bij Vianen

De Ringdijk ten noordwesten van het stadscentrum van Vianen is een dijk die bescherming biedt tegen het buitenwater, namelijk de rivier Lek. Over een lengte van ongeveer 250 m was de stabiliteit van de dijk voor de toekomst onvoldoende. Dit is het gevolg van een toename van rivierwater in de Lek door klimaatverandering. Dit deel van de dijk (het stuk dijk dat direct aansluit op de westelijke zijde van de stad Vianen) is nu versterkt om de stabiliteit van de dijk weer te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.

Twee projecten, één doel

Het project was onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Dit project is een pakket van ruimtelijke maatregelen dat leidt tot een waterstandsverlaging in de rivier. Maar bovenop deze rivierverruimende maatregelen was het ook nodig om 250 meter van de Ringdijk bij Vianen langs de Lek te verbeteren. Het dijkverbeteringsproject Dijkvernageling Lekdijk Vianen en het project Ruimte voor de Lek hadden een gezamenlijk doel: verhoging van de veiligheid in het rivierengebied.