Kinderdijk-Schoonhovenseveer

 

 

 

 

 

 

 

De Dijkwerkers hebben een aflevering uit de serie 'dijkbeklimmingen' op hun YouTube-kanaal besteed aan het project KIS:

https://youtu.be/BM1IyRUycps

Dijkversterkingsproject KiS heeft de Infra Tech Innovatieprijs én de Publieksprijs 2017 (van Cobouw) gewonnen

Het project heeft gewonnen omdat hier allerlei bestaande en innovatieve oplossingen slim worden ingezet en aan elkaar verbonden worden: onder andere augmented reality, gebruik van drones, gebruik van boorpalen, verschillende manieren van monitoring en Klimaatdijk. Voor de komende jaren is hiermee de veiligheid van de omgeving weer gewaarborgd met minimale overlast voor bewoners en bedrijven en met als resultaat een toekomstbestendige en veilige dijk.

Bekijk hier de ingezonden animatie over het project KiS
Luister naar het radiofragment van BNR Nieuwsradio 18 januari 2017

KiS op Duitse televisie

In 'Europamagazin' van de ARD was het project dijkverbetering Kinderdijk - Schoonhovenseveer (KiS) te zien: naar aanleiding van de Klimaattop maakten journalisten een uitzending over hoe Nederland omgaat met de zeespiegelstijging. Bijvoorbeeld in het dijkverbeteringsproject KiS waar innovatieve alternatieven worden toegepast. Klimawandel in den Niederlanden - Land unter Wasser

Trots op pluim van Deltacommissaris

Op het zesde Nationaal Deltacongres dat 5 november 2015 plaatsvond, werd het project dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer van Waterschap Rivierenland in het zonnetje gezet. De Deltacommissaris roemde de technische innovaties die plaatsvinden binnen dit project zoals de klimaatdijk en het opvijzelbaar bouwen. Innovatief werken kan alleen als er met passie aan het project wordt gewerkt. Bij dit project gebeurt dat ook:  door de mensen in het projectteam en bij de aannemerscombinatie, volgens projectleider Bram de Fockert.  Een vermelding waar wij als Waterschap Rivierenland trots op zijn.

Innovaties

Waterschap Rivierenland heeft actief gewerkt aan innovatieve technische oplossingen die toepasbaar zijn bij dijkverbetering. Naast de innovatieve oplossingen binnen project Kinderdijk-Schoonhovenseveer, worden binnen andere dijkverbeteringsprojecten ook bijzondere technieken toegepast, zoals  dijkvernageling bij Lekdijk Vianen, de toepassing van verticaal zanddicht geotextiel bij dijkverbetering Hagestein-Opheusden en waterontspanners binnen dijkverbetering Schoonhovenseveer-Langerak. Innovatief bezig zijn is belangrijk voor onze dijkverbeteringsprojecten, nu en in de toekomst, om dijkverbetering waar mogelijk beter, sneller en goedkoper te maken. Zo lopen we vooruit op de enorme waterveiligheidsopgave die ons staat te wachten in de komende jaren.

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maatregelen uit om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Meer informatie over het deltaprogramma en het Deltacongres 2015:  zie http://www.deltacommissaris.nl/
De nieuwsvideo over het Deltacongres staat hier
Meer informatie over het Hoogwaterbeschermingsprogramma www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

Deltacommissaris en watergezant op bezoek bij KiS

Deltacommissaris Wim Kuijken en internationaal watergezant Henk Ovink waren onder de indruk van de innovatieve werkzaamheden bij de dijkverbetering Kinderdijk - Schoonhovenseveer (KiS). Heemraad Goos den Hartog en projectleider Bram de Fockert van Waterschap Rivierenland leidden het gezelschap rond op het project: er werd stil gestaan bij de innovatieve Klimaatdijk in Streefkerk, de boorpalenwand en het gevijzelde huis. Verschillende journalisten waren hierbij met het volgende resultaat:

Radio 1 - interview met Bram De Fockert
Bericht in AD Rivierenland 30 sept 2015
Lees meer over het bezoek van Wim Kuijken en Henk Ovink op de website van het Deltaprogramma

Omgevingsmanager Max Slimmens bij Klokradio

Zaterdag 13 augustus jl. heeft omgevingsmanager Max Slimmens het dijkverbeteringspoject KiS toegelicht bij Wekkerradio van Klokradio (lokale omroep van de Alblasserwaard en Molenwaard). U kunt het interview bij Klokradio hier terugluisteren