Hagestein - Opheusden

De dijk tussen Hagestein en Opheusden bevat een aantal zwakke plekken. Waterschap Rivierenland gaat de dijk hier versterken, zodat het rivierengebied beschermd blijft tegen overstromingen.

De komende jaren stroomt er als gevolg van de klimaatverandering steeds meer water door de Lek en de Neder-Rijn. Sterke dijken moeten ervoor zorgen dat al dat extra water ook kan worden gekeerd. Delen van de dijk tussen Hagestein en Opheusden voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom voert Waterschap Rivierenland op dit tracé een grootschalige dijkverbetering uit. De Combinatie Dijkverbetering HOP voert dit voor het waterschap uit. Op de website van het project vindt u de actuele planning van de werkzaamheden.