Hagestein - Opheusden

De dijk tussen Hagestein en Opheusden bevatte een aantal zwakke plekken. Waterschap Rivierenland heeft hier nu de dijk versterkt, zodat het rivierengebied beschermd blijft tegen overstromingen.

Afsluiting dijkverbeteringsproject

De dijk tussen Hagestein en Opheusden is klaar. In 2009 zijn we gestart met een uitgebreide planfase en in 2014 is de aannemerscombinatie Dijkverbetering HOP (een samenwerkingsverband tussen GMB en Van Oord) begonnen met de uitvoeringsperiode. Drie jaar is er heel hard gewerkt en is er veel gevraagd van de omwonenden en bedrijven langs deze dijk. Om al deze mensen te bedanken voor hun inzet en hun vertrouwen hebben we een naslagwerk gemaakt met prachtige foto’s van de werkzaamheden maar ook met verhalen van bewoners en hun portretten: 'Een dijk, zoveel beelden'. Omgevingsmanagers Paul Rooswinkel (Combinatie Dijkverbetering HOP) en Basten Heeg (Waterschap Rivierenland) hebben deze boeken de afgelopen dagen persoonlijk bij alle mensen thuis gebracht, wat door veel mensen erg op prijs werd gesteld.  De overhandiging van deze impressie van de werkzaamheden is een waardige afsluiting van dit dijkverbeteringsproject.

Een mooier Betuws landschap maken we samen!

Dat is de boodschap van de landschapsbrochure die de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe voor bewoners van het buitengebied hebben gemaakt. In de brochure lezen bewoners hoe zij zich kunnen inzetten om de kwaliteit van het Betuws landschap te versterken. De brochure geeft algemene informatie over het landschap en aanbevelingen om het landschap nog mooier te maken. Bewoners krijgen suggesties om hun erf, bedrijf en omgeving in te passen in het landschap. Het gaat onder andere om het herstellen, beheren en aanleggen van kleine landschapselementen. Zoals houtsingels, knotbomen, hagen en boomgaarden. Ook zijn er tips voor een aantrekkelijk erf met meer vlinders en vogels.

Gevarieerd landschap

Het Betuws landschap kent een gevarieerd landschap dat in het verleden is ontstaan door invloed van rivieren en landgebruik. De verschillende landschappen hebben een naam, ook wel landschapstype genoemd. Voorbeelden zijn de oeverwal, kommen en uiterwaarden. In de afgelopen tientallen jaren is het onderscheid tussen de verschillende landschapstypen sterk afgenomen.
Op
de websites van de drie gemeenten (Buren, Culemborg en Nederbetuwe) kunt u als bewoner van een erf in het buitengebied de brochure downloaden. Dankzij een interactieve kaart kunt u snel zien in welk cultuurhistorisch landschap u woont en welke beplanting passend is bij dat landschapstype. De brochure en de informatie op de gemeentelijke websites zijn tot stand gekomen door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en zijn mede gefinancierd door Combinatie Dijkversterking Hagestein-Opheusden en de Provincie Gelderland.