Meer weten?

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar mail@gralliantie.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met ons via de alliantietelefoon 06 22 88 08 09.

Elke dinsdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur is het Informatiecentrum geopend en kan een van de omgevingsmanagers u te woord staan.

Bekijk ook eens de veelgestelde vragen en antwoorden. Deze werken we regelmatig bij.

Wilt u meer informatie over de begeleidingsgroepen? Bekijk dan hoe de begeleidingsgroepen zijn opgebouwd of neem contact met ons op.

Omgevingsmanagers

Voor het project Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg zijn vijf omgevingsmanagers actief. Zij werken aan zaken die de directe omgeving van het project raken. Graag horen zij uw vragen en opmerkingen. Zo weten ze precies wat er speelt en leeft op en langs de dijk. De omgevingsmanagers stellen zich aan u voor:

Henriëtte Nonnekens | Omgevingsmanager

Mijn interesse voor water en dijken is voortkomen uit het feit dat ik aan de dijk ben geboren en inmiddels op diverse plaatsen in het rivierengebied heb gewoond en gewerkt. Daardoor realiseer ik me het belang van waterveiligheid heel goed.
Na mijn studie cultuurtechniek heb ik bij verschillende waterschappen in de rol van projectleider van civieltechnische werken gewerkt aan de bouw of renovatie van gemalen, stuwen en de ontwikkeling en aanleg van nieuwe stedelijke watersystemen. Het vertalen van alle betrokken belangen en het laten samenkomen met technische oplossingen vind ik telkens weer een prachtige uitdaging. Door mijn ruime ervaring in de publieke sector, schakel ik gemakkelijk tussen project en Waterschap Rivierenland.
Als lid van het alliantie-managementteam ben ik specifiek aanspreekbaar op ‘de dijk is van ons allemaal’. Ik hou me bezig met overkoepelende zaken. Voor specifieke zaken kunt u contact opnemen met de overige omgevingsmanagers uit ons team.
E-mail: h.nonnekens@gralliantie.nl | tel. 06 10 13 15 58


Jan Baltissen | Omgevingsmanager

Jan Baltissen

Jan Baltissen: " Het gaat om méér dan alleen een veilige dijk. Bij de komende dijkversterking gaan we ons inzetten om de maatschappelijke waarde van de dijk te vergroten."
Als civiel planoloog zet ik mij al jaren in voor waterveiligheid. Maar ook voor schoon water, voldoende zoetwater en de bescherming van ons grondwater. In mijn loopbaan heb ik aan verschillende facetten van het vak gewerkt zoals de bescherming van drinkwaterbronnen, calamiteiten met betrekking tot wateroverlast, dijkversterkingen en Ruimte voor de Rivier-projecten.
Ik vind het leuk om mensen en partijen bij elkaar te brengen. Bruggen slaan tussen belangtegenstellingen, samen tot een aanpak komen om vraagstukken op te lossen.
Als omgevingsmanager van dit project ga ik ervoor zorgen dat de dijk niet alleen veilig is, maar ook dat de maatschappelijke waarde van de dijk wordt vergroot.
Heeft u vragen van algemene aard, dan kunt u het beste contact met mij opnemen.
E-mail: j.baltissen@gralliantie.nl | tel. 06 52 01 87 31

Saskia Plate | Omgevingsmanager

Water heeft mij altijd sterk aangetrokken. Naast mijn achtergrond als waterbouwkundige met een grote passie voor het vak, ben ik in mijn vrije tijd vaak in de buurt van water te vinden. Ik heb bij de overheid en bij de aannemer veel ervaringen opgedaan met het volbrengen van waterbouwkundige projecten. Hoewel ik breed inzetbaar ben, heb ik mij de laatste 15 jaar voornamelijk ontwikkeld op het gebied van omgevingsmanagement. Ik ben een teamplayer en vind het belangrijk om samen tot een goed resultaat te komen.
Voor vragen of opmerkingen over de dijkversterking ten hoogte van Gorinchem, Dalem en Vuren kunt u mij altijd benaderen.
E-mail: s.plate@gralliantie.nl | tel. 06 24 4158 68

Esther van den Akker | Omgevingsmanager

Opgroeiend in Midden-Delfland, vanuit onze woonkamer kijkend op de waterkering die ver boven mij uitstak met daarachter de Delflandse Boezem, ben ik vanaf mijn vroege jeugd bekend met het belang van waterveiligheid. Door het hoge water in 1993/1995 en daarna in 1998 heel veel wateroverlast in Delfland, met zandzakken op en tegen de boezemkering, was mijn studierichting en nu mijn werk bepaald. Ik ben omgevingsmanager in Nederlandse waterveiligheidsprojecten.
Gedreven door mijn enthousiasme breng ik mensen samen om te komen tot een oplossing die iedereen begrijpt. Ik word omschreven als zeer toegankelijk, pragmatisch en duidelijk.
Voor de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg ben ik uw aanspreekpunt voor Herwijnen, Tuil en Waardenburg.
E-mail: e.akker@gralliantie.nl | tel. 06 54 24 51 15

 

Fred Doodeman | Omgevingsmanager

Aangezien ik zelf in een polder woon, vijf meter onder de zeespiegel, sta ik eigenlijk nooit stil bij een mogelijke overstroming. Maar als ik de foto’s zie waarop het water tot aan de rand van de dijk staat, dan schrik ik.
We werken hard aan de veiligheid van de dijken. Waterbouw is een mooi vak en belangrijk werk. Ik vind het mooi om mijn steentje bij te dragen aan de versterking van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg.
Naast een sterke dijk mag het ook een mooie dijk en leefbare dijk worden. Na oplevering kom ik dan op mijn elektrische motor het resultaat bekijken.
Als aanspreekpunt voor Crobsche Waard, Haaften en Kerkewaard ben ik bereikbaar voor uw vragen, zorgen en ideeën.
E-mail: f.doodeman@gralliantie.nl | tel. 06 23 97 89 06