Gorinchem - Waardenburg

Voor het dijktraject Gorinchem - Waardenburg zijn verbetermaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan het werk. Het project zit momenteel in de planuitwerkingsfase. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan. De Graaf Reinaldalliantie.
logo van de Graaf Reinaldalliantie

Meer over dit project is te vinden op de projectwebsite van de Graaf Reinaldalliantie --> www.gralliantie.nl