Nieuwsbrieven

Voor een deel van de dijk langs de Waal, ter plaatse van de omdijking bij het dorp Gameren, zijn versterkingsmaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan het werk. We houden u onder andere op de hoogte door middel van nieuwsbrieven. Deze vindt u hieronder.

Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen? Op papier of digitaal? Geef dit dan door via gameren@wsrl.nl.

Nieuwsbrief Gameren - juni 2019 (1,25 MB). De nieuwsbrief gaat over de ontwikkelingen met de grofzandbarrière, over het goedgekeurde projectplan en over het vinden van een geschikte aannemer.

In deze nieuwsbrief  (oktober 2018) leest u wat er op dit moment gebeurt en wat u kunt verwachten.

Deze nieuwsbrief (mei 2018) gaat over de proeven die momenteel gaande zijn voor de grofzandbarrière en over het ontwerp-projectplan Waterwet.

Lees hier de eerste nieuwsbrief voor dijkversterking Gameren (december 2016).