Nieuwsbrieven

Voor een deel van de dijk langs de Waal, ter plaatse van de omdijking bij het dorp Gameren, zijn versterkingsmaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan het werk. We houden u onder andere op de hoogte door middel van nieuwsbrieven. Deze vindt u hieronder.

In deze nieuwsbrief  (oktober 2018) leest u wat er op dit moment gebeurt en wat u kunt verwachten.

Deze nieuwsbrief (mei 2018) gaat over de proeven die momenteel gaande zijn voor de Grofzand Barrière en over het ontwerp-projectplan Waterwet.

Lees hier de eerste nieuwsbrief voor dijkversterking Gameren (december 2016).