Diefdijklinie

Waterschap Rivierenland heeft de Diefdijklinie verbeterd. Een bijzonder project, vanwege de rijke historie van het gebied en de grote landschappelijke waarde.
Oog in oog met het verleden
Oog in oog met het verleden
De Diefdijklinie bestaat uit een linie van dijken van 23 kilometer

De Diefdijklinie is een bijzondere dijk van 23 kilometer lang, die loopt van de Lek bij Everdingen naar de Merwede bij Gorinchem. De linie beschermt de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden tegen het water dat bij een dijkdoorbraak in Gelderland uit de Betuwe of Tieler- en Culemborgerwaarden stroomt. De dijk is over een lengte van 8 kilometer verbeterd.

 

Klik hier voor een grotere kaart