Omgeving

De dijk beschermt ons tegen hoogwater. Maar een dijk is meer dan dat. Zo zijn ze geliefd als wandel- en fietsroute en als plek om te wonen. Dijken maken deel uit van een groter geheel: ze liggen langs of midden in een dorp of stad of worden begrensd door een natuurgebied of industrieterrein. In de lengterichting vormen zij een lange lijn, die de schaal van gemeenten en provincies overstijgt.

Gemeente- en provinciebesturen zijn belangrijke gespreks- en overlegpartners. Dat geldt ook voor klankbordgroepen. We overleggen regelmatig met direct betrokkenen over oplossingsrichtingen, knelpunten en de voortgang. Door middel van nieuwsbrieven wordt de omgeving zo goed als mogelijk op de hoogte gehouden. Ook wanneer projecten in de uitvoeringsfase komen en de aannemer aan de slag gaat, houden we omwonenden op de hoogte van de voortgang. Dat doen we vaak samen met de aannemer. Sommige werkzaamheden kunnen overlast opleveren voor de direct aanwonenden of zelfs schade veroorzaken. Het waterschap probeert hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.