Campertour dijkversterking Tiel - Waardenburg

3 maart 2016 Bewoners zijn dé experts als het om de beleving van de dijk gaat. Waterschap Rivierenland ging in gesprek met bewoners en ondernemers langs de dijk over de plannen voor de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg die de komende jaren worden uitgewerkt. Een opvallende camper ging in september 2015 langs de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg en haalde vele verhalen op. Deze verhalen gebruiken we bij het ontwerp van de nieuwe dijk.

Waterschap Rivierenland heeft de bijzondere relatie van bewoners en de dijk tussen Tiel en Waardenburg vast laten leggen in verhalen en een videofilm. Deze verhalen laten zien waarom mensen graag wonen in het gebied aan de dijk en de rivier. Bewoners hebben veel ideeën om het gebied aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het aanleggen van wandel- en fietspaden, zwemmen in de rivier en de geulen, de scheiding van snel en langzaam verkeer en het maken van uitkijkpunten. Ondernemers vertellen over activiteiten die nadrukkelijk zijn verbonden aan het gebied en ook een goede waterhuishouding vragen, over woningbouw op de dijk en de inspiratie die het landschap veel mensen geeft.