Innovatie

Met de toename van de technische mogelijkheden en met de ontwikkeling van nieuwe materialen ontstaan nieuwe mogelijkheden om onze dijken te verbeteren. Daarbij gaat Waterschap Rivierenland uiteraard niet over één nacht ijs. Technische innovaties worden eerst in laboratoria en vervolgens in de praktijk beproefd. Waterschap Rivierenland is ook op andere gebieden innovatief bezig. Bijvoorbeeld als het gaat om aanbestedingen of digitalisering.

Lees verder bij Innovatie Projecten Dijken.