Regels rondom water en dijken

Woont u bij een dijk of aan het water, dan heeft u te maken met regels ter bescherming van de dijken en watergangen. Deze regels liggen vast in de Waterwet en in de aanvullende regels van het waterschap (de Keur).

De Keur geeft aan wat u moet doen en wat u niet mag doen. Als u aan de dijk of bij een watergang werkzaamheden wilt uitvoeren, is het verstandig om van tevoren contact met ons op te nemen. Samen kunnen we dan kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat kan u tijd en kosten besparen. U kunt natuurlijk ook zelf de Keur erop naslaan. Kijk hiervoor op Keur en legger

Voor een overzicht van diensten van het waterschap, zoals het aanvragen van een vergunning, kunt u terecht op Regelen en aanvragen. U kunt ook de brochure Regels rondom water en dijken downloaden.