Klimaatverandering

Het klimaat verandert. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de rivieren en dus ook voor onze dijken.

Meer water

De wereldwijde opwarming zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt. De zomers worden droger en warmer, lokale regenbuien worden heviger. Tegelijk worden de winters zachter en natter, met als gevolg dat de rivieren steeds meer water in korte tijd afvoeren en minder voorspelbaar worden in de waterafvoer. Overstromingen vanuit de grote rivieren of de zee kunnen levensbedreigend zijn en veroorzaken veel schade. Extreme neerslag leidt tot wateroverlast die niet altijd in korte tijd door onze sloten, boezems en gemalen kan worden verwerkt. Hierbij is de veiligheid van mens en dier niet snel in het geding, maar er kan wel sprake zijn van economische schade en van overlast.

Bescherming

Al deze factoren zijn van invloed op de waterveiligheid in het rivierengebied. Tel daarbij op de daling van de bodem in het westen van Nederland en het is duidelijk dat het in toom houden van het water van groot belang is. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de bescherming van het achterland tegen overstromingen en wateroverlast. Onze rivierdijken zijn daarvoor onmisbaar.