Diefdijklinie

De Diefdijklinie is door Waterschap Rivierenland, in samenwerking met vele organisaties en omwonenden, versterkt. In de loop van jaren was de dijk verzwakt. Daarom zijn kwelschermen, damwanden en bermen aangelegd. Tegelijk met de dijkversterking zijn batterijen, groepsschuilplaatsen en loopgraven van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in ere hersteld, gereconstrueerd en toegankelijk gemaakt. Juist deze combinatie maakte het werk aan de Diefdijklinie uniek.
Groepsschuilplaats en koepelkazemat in ere hersteld
Bouwbord
Plaatsen van koepel op kazemat
Nieuwe Hollandse Waterlinie-objecten bijna gereed
Nieuwe Hollandse Waterlinie-objecten bijna gereed
Werken aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie-objecten
Werken aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie-objecten
Werken aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie-objecten
Aanbrengen damwand
Onthulling kunstwerk: militair wachthuisje
Diefdijklinie wint Innovatieprijs (2016)
Diefdijklinie wint Innovatieprijs (2016)
Openingsfeest (september 2016)
Fietsen op de dijk

Bekijk rechts de beelden van de werkzaamheden.

Een foto-impressie van het openingsfeest op 24 september 2016

Nieuwsbrieven

Diefdijklinie van bovenaf

Bekijk een filmpje van de aannemer.